Zene nelkül mit érek én

2013.05.08 22:41

Kesőbb magyar verzió fog

 • 1947

 • Narodil sa 4.februára v Budapešti manželom Lajosovi a Gabrielle Máté. Jeho starší brat Pál mal už 14 rokov. Býval na Krisztína körút č.75 v miestnej časti Tabán
 • 1953

 • Učí sa hrať na klavír
 • Začína chodiť do základnej školy
 • 1961

 • Zakladá svoju prvú kapelu
 • Učí sa komponovať a hrať na gitaru
 • 1966

 • Prvé verejné vystúpenie
 • 1967

 • Vystúpil na festivale Pol-beat s piesňou Néger zongorista za ktorú získal prvú cenu
 • Prvá nahraté piesne v Maďarskom rozhlase (Úgy várom jössz-e már a Mondd már)
 • Vystúpil na Táncdalfesztivál s piesňami Rád tört a féltékenység a Tünj el
 • September - Vystúpil na festivale mladej piesne v Soči (ZSSR) s piesňou Késő bánat, most már utánam a vízözön a sovietskou piesňou Atomnyi vek (Az atomkor) od Muslima Magomajeva
 • 1968

 • Vystúpil na Táncdalfesztivál s piesňami Cirkusz a Nem tudom, nem tudom
 • 1969

 • Vystúpil na Táncdalfesztivál s piesňou Miért félsz
 • 60-té roky

 • Bezdetné dvojročné manželstvo so speváčkou Dékanyi Saroltou
 • Na prianie rodičov navštevuje obchodnú školu
 • 1970

 • 5.máj - žení sa s Edit Kovács
 • 1971

 • 21. Október - narodenie dcéry Edit (Mici)
 • Koniec apríla - Vystupuje na festivale Intertalente v Gottwaldove, čiže v dnešnom Zlíne (Československo)
 • Vystúpil na Táncdalfesztivál s piesňami Csak egy szál gitárral a Fel, fel fiúk a dalra
 • Júl - Vystupuje na medzinárodnom festivale populárných piesni v Aténách, kde získava osobitnu cenu poroty
 • 1972

 • 8. Jún - vystúpenie na Bratislavskej lýre s piesňou Volt egy szerelem
 • Vystúpil na Táncdalfesztivál s piesňami Meghalni nem érdemes a Mondd, ki tudná
 • Október - Vystupuje na Schlagerfestivali v Drážďanoch, kde získava osobitnu cenu poroty
 • 1974

 • Marec – vystúpenie na festivale Melódie priateľstva v Sovietskom zväze
 • 1975

 • Vystúpenie v silvestrovskom programe s piesňou Annyi arc ismerős, ktorú okrem neho spievali aj ďalší interpréti
 • 1976

 • Vychádza mu 1. LP platňa Éjszakák és nappalok, kde je aj jeho najväčší hit „Elmegyek“
 • Tretia cena na festivale v Castlebare (Írsko) za pieseň Tard ki karjaidat
 • 1977

 • 2. Miesto a zvláštna cena poroty na festivale Metronóm za pieseň Együttlét v kategórii sólistov
 • osobitná cena za pieseň Elmegyek na festivale Zlatý Orfeus v Bulharsku. Okrem iného spieval po anglicky pieseň Hora, az obicsam (Emberek, szerelmes vagyok) od bulherskej interprétky Ani Varbanovej
 • 1978

 • 28. Apríl - Narodenie dcéry Dorottye (Dorka)
 • Vychádza mu LP platňa Magány és Együttlét
 • 3. Jún - vystúpenie na Bratislavskej lýre so skladbou „Tűzmadár“ v medzinárodnej skladateľskej súťaži. Táto skladba mala svetovú premiéru práve v Bratislave.  Nezískal za ňu žiadnú cenu, táto skutočnosť bola kritizovaná v československej tlači. Ale musí sa uznať, že speváčka Marika Gombitová, ktorá vyhrala Zlatú lýru s piesňou Študentská láska (Diákszerelem) ako domácu, tak aj medzinárodnú súťaž, si svoju cenu zaslúžila.
 • 1979

 • 3. Marec - Vystúpenie na festivale Aranykorong s piesňou A Fény városa (večer úspešných piesni roku 1978)
 • 1980

 • Vychádza mu tretia LP Szívhangok
 • 1982

 • Vychádza mu posledná veľká LP platňa Keretek Között
 • August – uvedenie autorského muzikálu Krízis
 • 1984

 • 7. September – posledné verejné vystúpenie
 • 9. September - zomiera v Budapešti na srdcovu porážku vo veku 37 rokov. Zomrel v ňom najlepší spevák svojej doby.
 • 20. September - pochovaný vo Farkasréti temető v Budapešti.
 • Rôzne

 • Máté Péter naspieval okolo 240 piesni (vrátane vydaných demonahrávok). Na svojom konte má okolo 150 zložených piesni. Nemal veľa duetov, ale zaspieval si napríklad so Saroltou Dékány, Zsuzsou Cserháti, Saroltou Zalatnayovou, Erzsébet Házyovou a so Zoránom.